FANDOM


Барака је место где се обучавају војници.Прављење веће бараке значи тренирање војника у краћем времену и тренирање способнијих војника као и прављење разних ратних машина.Сваки направљен војник кошта град у коме је направљен одређену количину златника "gold" на сат!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.